Terug naar het overzicht

Saloua
Ahammoud

''Als je de hulp van een ander accepteert, betekent dat niet dat je gefaald hebt. Het betekent dat je er niet alleen voor staat.''

''Kwetsbaarheid begint met moed, om er te zijn en jezelf te laten zien.''

 

Korte introductie:

Saloua is een betrokken en toegankelijke Psycholoog in opleiding tot Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) met ruim 11 jaar ervaring binnen het sociaal domein. Ze heeft als regiebehandelaar/ Gedragsdeskundige gewerkt met een diverse doelgroep, voornamelijk Kind en Jeugd binnen de psychiatrie, met de nadruk op persoonlijkheidsproblematiek, psychose, ontwikkelingsachterstand/ LVB, gedragsproblematiek en psychosociale problemen. Hierdoor heeft ze ook oog ontwikkeld voor het systeem, zoals het opzetten van samenwerking met ouders/verzorgers. De variatie in werksetting en werkervaring maakt haar een veelzijdige psycholoog. Als psycholoog is zij getraind in diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten met psychosociale moeilijkheden. Haar ervaring heeft haar doen inzien dat de context van de dagelijkse leefomgeving een grote rol speelt in het in stand houden, verzachten of wegnemen van een beperking of moeilijkheid. Daarom hanteert zij een integrale en systeemgerichte benadering.

 

Wat is mijn werkwijze:

Als regiebehandelaar/ Gedragsdeskundige hanteert Saloua een doelgerichte en gepersonaliseerde werkwijze om optimale zorgresultaten te bereiken. Haar aanpak omvat het in kaart brengen van de unieke behoeften en uitdagingen van de cliënt. Vervolgens stelt zij in samenwerking met het behandelteam een op maat gemaakt behandelplan op, waarbij ze haar expertise inzet om de regie te voeren over het gehele begeleidings- en behandelproces. Haar focus ligt op heldere communicatie, betrokkenheid en het aanreiken van effectieve interventies om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Door nauw samen te werken met alle betrokkenen streeft Saloua naar een holistische benadering die gericht is op het bevorderen van welzijn en het bereiken van duurzame positieve veranderingen.

 

Wat kun je van mij verwachten:

Als regiebehandelaar/ Gedragsdeskundige kunt u van Saloua een doortastende en integrale benadering verwachten om uw begeleiding en behandeltrajecten te coördineren en optimaliseren. Haar focus ligt op het nauwgezet uitvoeren van regie op inhoud en procesniveau, om overkoepelend vanuit een helikopterview de individuele behoeften van cliënten te identificeren en het begrip te vergroten. In samenwerking met het behandelteam ontwikkelt Saloua op maat gemaakte behandelplannen, waarbij ze haar expertise inzet om de regie te voeren over het gehele proces.

U kunt rekenen op een transparante communicatiestijl, waarbij Saloua helderheid verschaft over behandelingsrichtingen en verwachtingen. Haar betrokkenheid bij het behandelproces komt tot uiting in het streven naar hoogwaardige zorgkwaliteit en de implementatie van effectieve interventies. Ze werkt nauw samen met alle betrokken partijen om een holistische benadering te waarborgen en streeft naar duurzame positieve veranderingen voor de cliënten. Vertrouw op Saloua's toewijding om een leidende rol te vervullen in het bevorderen van welzijn en het behalen van doelgerichte behandelresultaten.

 

Mijn persoonlijke eigenschappen:

Wat Saloua kenmerkt, is sensitiviteit, openheid, transparantie, analytisch denkvermogen, kennis, expertise en gedrevenheid, waarbij het in verbinding staan met anderen belangrijk voor haar is. De rode draad in haar loopbaan is werken met mensen, en daarbij streeft ze ernaar van betekenis te zijn voor de ander. Haar drive is het beste uit anderen te halen. Dit bereikt ze door een luisterend oor te bieden en hen op een enthousiaste, positieve en motiverende manier aan te moedigen in hun kunnen. Het is haar passie om cliënten te helpen om ervaren belemmeringen anders te bekijken en samen met hen verandering te creëren, waardoor ze de regie over hun eigen leven terugwinnen! Vooral het samenbrengen van doelstellingen en het centraal stellen van de cliënt vindt ze belangrijk.

 

Mijn werkervaring:

Saloua studeerde Psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heeft zowel de master Klinische Psychologie als de master Klinische Forensische Psychologie succesvol afgerond. Daarnaast voltooide zij het seminar Seksuologie aan de Universiteit Leiden. Na het voltooien van haar studie heeft zij als psycholoog gewerkt in de psychiatrie UMC en als behandelcoördinator bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Jeugd TBS). Het was hier, tijdens haar werk als behandelcoördinator, dat haar interesse voor het voeren van regie in complexe casussen ontstond en dat ze ontdekte dat daar haar kracht ligt.

Sinds 2019 is zij werkzaam als regiebehandelaar/ Gedragsdeskundige, gericht op de doelgroep Kind & Jeugd en Volwassenen. Als zelfstandige is zij aangesloten bij diverse opdrachtgevers.

 

Opleidingen/ Certificaten/ Licenties:

- Bachelor Psychologie, Vrije Universiteit te Amsterdam 

Minor: Klinische Neuropsychologie

Minor: Klinische Psychologie

- Master Klinische Psychologie, Vrije Universiteit te Amsterdam

- Master Klinische Forensische Psychologie, Tilburg Universiteit

- Seksuologie, Universiteit Leiden   

- Basis en verdiepingscursus Cognitieve Gedragstherapie CGt

- Vervolgcursus Cognitieve Gedragstherapie CGt: Cognitief Systeemgerichte traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen

- Handelingsgerichte diagnostiek in het Onderwijs

- Werken aan een negatief zelfbeeld (COMET) een cognitief gedragstherapeutische behandeling bij kinderen en jongeren

- Speldiagnostiek

- Kinderen in de Rouw: Rouw en Verlies

- Ontwikkelingspsychopathologie bij kinderen en jeugdigen

- Geweldloos verzet

- Oplossingsgerichte Korte Psychotherapie bij kind en jeugdigen en volwassenen

- Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

- Psychodiagnostiek: persoonlijkheidsonderzoek bij adolescenten en jongvolwassenen

- Systeemtherapie

- Vechtscheiding

- Emotionally Focused Therapy; Partner/relatietherapie op basis van de gehechtheidstheorie

- Psycholoog i.o. tot Kinder en Jeugdpsycholoog (NIP)

Saloua
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Alkmaar
Regio Amsterdam/DUO
Aalsmeer
Amstelveen
Haarlemmermeer
Regio Diemen
Regio Uithoorn
Regio Over-amstel
Regio IJmond

Saloua
biedt de volgende diensten

Over de diensten van
Saloua

Regiebehandelaar / Gedragsdeskundige

De rol van de Regievoerder

Binnen de basis en/ of specialistische GGZ en de specialistische jeugdzorg wordt iedere casus gekoppeld aan een regiebehandelaar/ gedragsdeskundige voor de regievoering. De regievoerder heeft een signalerende rol en kan geconsulteerd worden indien bijvoorbeeld situaties tijdens de begeleiding/behandeling verergeren. De regievoerder is beschikbaar voor inhoudelijke ondersteuning, consultatie en opschaling van casuïstiek door de betrokken professionals. De regievoerder is het aanspreekpunt bij het nemen van cruciale beslissingen over de hulp en ondersteuning aan de jeugdige en bijvoorbeeld het bespreken van de voortgang van een behandeling, het wegen van de probleemanalyse, het vormgeven van de behandelstrategie en ook het afsluiten van een behandeling'. 

De regievoerder is een professional die zijn taken uitvoert vanuit een jeugdaanbieder. De functie van de regievoerder is, gelet op de gevraagde rol en taak, minimaal een SKJ/NVO of NIP geregistreerde Gedragswetenschapper/ gedragsdeskundige of GZ psycholoog/ orthopedagoog generalist (afhankelijk van het product). Delen van de behandeling kunnen worden uitgevoerd door andere jeugdprofessionals, mits uitgevoerd binnen de kaders van de Jeugdwet en de verantwoorde werktoedeling, zoals beschreven in het ‘Kwaliteitskader jeugd’. 

Als ervaren regiebehandelaar/ gedragsdeskundige heb ik mij gespecialiseerd in het coördineren van begeleiding, diagnostiek en behandeltrajecten, zowel binnen vrijwillige kaders als bij een Ondertoezichtstelling (OTS) maatregel, (spoed) uithuisplaatsingen en forensische kaders. Mijn uitgebreide kennis en deskundigheid stellen mij in staat om doelmatig te manoeuvreren door complexe casussen, waarbij de diversiteit aan problematiek een uitdaging vormt die ik met grote toewijding benader. Mijn inzet is gericht op het bieden van hoogwaardige zorg en ondersteuning in elke fase van het behandelproces.

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user salouaahammoud
Beschikbaarheid
Binnen 4 weken beschikbaar
Werkt op
dinsdag
woensdag
donderdag
Registraties
BIG
SKJ
Andere talen
Nederlands, Engels en Arabisch

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.