Veelgestelde vragen

Voorwaarden om te kunnen starten

Wat heb ik nodig om met de hulpverlening te starten?

Er zijn drie ‘ingangen’ om in aanmerking te komen voor specialistische jeugdhulp. Deze worden allemaal verwijzers genoemd.

  1. Bij de gemeente kun je contact opnemen met het team wat hiervoor is ingesteld. In de verschillende gemeenten worden hier allerlei namen voor gebruikt, wijkteam, sociaalteam, 0-100 team, jeugdteam, etc. Zij gaan met jou in gesprek en kunnen als zij dit nodig achten samen met jou een beschikking schrijven waarin de doelen die je samen met hen hebt bepaald vaststaan. Deze beschikking gaat als een ‘opdracht’ naar de organisatie waar je mee gaat samenwerken. 
  2. Je kunt via de (huis)arts met een verwijsbrief hulp via deze matchingswebsite regelen. Meestal staan de doelen die jij wilt behalen niet vermeld. Deze bepaal je dan samen met de organisatie waarmee je gaat samenwerken.
  3. Het kan zijn dat jij samenwerkt met een jeugdbeschermer. Deze schrijft samen met jou aan de doelen in een zogenaamde bepaling. Deze wordt gedeeld met de organisatie waar jij mee gaat samenwerken om de doelen te behalen. 

Mag ik zelf als cliënt een professional kiezen?

Ja dat mag. Je kunt het ook samen doen met één van bovenstaande verwijzers. Belangrijk is dat de bepaling, beschikking of verwijsbrief bij de organisatie waarmee je wilt gaan samenwerken terecht komt.

Is de professional wel gecheckt op bepaalde feiten?

Een organisatie moet vanuit de voorwaarden van de gemeente waarmee zij gecontracteerd is de gegevens van de professionals goed bijhouden. Zo controleren zij de diploma’s, de beroepsregistratie, de VOG (verklaring omtrent gedrag), etc. Je mag ervan uitgaan dat de professional waarmee je gaat samenwerken over de juiste papieren beschikt.

Waarom is er ook een regiebehandelaar of gedragswetenschapper betrokken?

In vrijwel alle situaties vereist de gemeente, die de organisatie betaalt voor de hulp die geleverd wordt, dat er een regiebehandelaar /gedragswetenschapper betrokken is. Los van het feit dat het dus veelal een verplichting is heeft het als voordeel dat er door in ieder geval 2 professionals met u samengewerkt wordt. Ieder heeft zijn/haar eigen deskundigheid.

Cliënt en ouders/ verzorgers

Wie heeft de profielen geschreven?

De jeugdhulpprofessionals op deze matchingswebsite hebben zelf een profiel aangemaakt. Een professional beheert haar/zijn profiel met een eigen toegangscode. De professional overweegt welke informatie zij/hij hierop plaatst en bepaalt of zij/hij beschikbaar is of niet.

Hoe kom ik aan de contactgegevens van de professionals?

De contactgegevens van professionals worden niet vermeld op het profiel. Na het versturen van jouw keuze krijg je per ommegaande via het door jou opgegeven emailadres het aanvraagformulier opgestuurd met hierin de door jou ingevoerde gegevens, de contactgegevens van de gekozen professional(s) en de organisatie waar zij bij werkt. Zorg er dus voor dat je jouw emailadres correct invult.

Wat wordt met ‘beschikbaar’ bedoeld?

Beschikbaar wil zeggen dat de professional zelf heeft aangegeven op het profiel dat zij/hij op dat moment plek heeft. Dit wil niet zeggen dat het altijd lukt om tot een afspraak te komen, het kan zo zijn dat de ruimte in de agenda’s niet overeenkomen.

Wat wordt bedoeld met ‘binnen 4 weken beschikbaar’

De professional heeft mogelijk wel tijd om een matchingsgesprek te voeren maar kan nog geen inhoudelijke afspraken maken omdat zij/hij nog afspraken met andere cliënten heeft. Binnen 4 weken zou er ruimte moeten zijn om tot concrete afspraken te komen.

De professional heeft niet aangegeven dat zij/hij in het weekend beschikbaar is maar ik wil dat wel, wat nu?

Je zou toch de aanvraag in kunnen vullen en contact op kunnen nemen. Mogelijk als je elkaar spreekt zijn afspraken toch te maken. Bijvoorbeeld als de hulp niet standaard in het weekend plaats moet vinden.

Ik wil iemand kiezen die niet beschikbaar is, wat nu?

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met de organisatie waar zij/hij voor werkt. Misschien kunnen zij antwoord hierop geven. Onze visie is dat de cliënt niet langer dan 4 weken moet wachten voordat de hulp start. Mogen we u adviseren toch te kijken bij een andere professional?

Wat moet ik doen als ik het aanvraagformulier heb ontvangen?

Als je het aanvraagformulier hebt ontvangen kun je zelf direct contact opnemen met degene met wie je een afspraak wilt maken. Jij mag het initiatief tonen, de ander kan dat ook doen.

Moet ik met de twee professionals die ik gekozen heb tegelijkertijd een afspraak maken?

Jij hebt de keuze. Je mag ze samen uitnodigen voor één gesprek maar ook apart.

Ik heb een keuze gemaakt, wat moet ik nu doen?

Jij hoeft niets meer te doen. De professional geeft aan de organisatie door of zij/hij gekozen is of niet. Het kan wel zo zijn dat er nog meer informatie nodig is. Dan wordt er contact opgenomen.

Ik wilde wel met een professional samenwerken maar de professional heeft aangegeven dat niet te willen, wat nu?

De professional heeft net als jij haar eigen verantwoordelijkheid en regie om ervoor te kiezen wel of niet met jou de samenwerking te starten. De redenen om dit niet te doen liggen bij de professional zelf. Vraag gerust naar het waarom.

Bepaalt de professional zelf of zij/hij de samenwerking start?

Bij de ene organisatie mag dit wel en bij een andere organisatie moet zij/hij dit overleggen met een gedragswetenschapper. Het kan dus zijn dat ondanks dat jij de keuze hebt gemaakt dat je toch even moet wachten of de hulp daadwerkelijk kan starten.

Ik heb een bijzondere inhoudelijk vraag en vind het antwoord niet, wat nu?

Je zou kunnen kiezen voor de professional(s) die een deel van de vraag kunnen oppakken en via diegene vragen hoe de rest van de vraag opgepakt kan worden. Natuurlijk kun je ook rechtstreeks met de organisatie zelf contact opnemen via de contactgegevens zoals ze opgenomen zijn onder de tab ‘aangesloten organisaties’.

Verwijzers

De professional heeft niet aangegeven dat zij ook wel in het weekend soms wil werken, wat nu?

Je zou toch de aanvraag in kunnen vullen en contact op kunnen nemen. Mogelijk als je elkaar spreekt zijn afspraken toch te maken.

Hebben de organisaties die ik op deze matchingswebsite vindt een contract met de gemeente?

De organisaties die op de matchingswebsite zijn aangesloten hebben een contract met de gemeente. Wanneer jij bij start van het keuzeproces de gemeente intypt waar de jeugdige in ingeschreven worden alleen die organisaties getoond die een contract hebben met die gemeente. Het kan zijn dat er toch geen professionals gevonden worden omdat niemand beschikbaar is.

Ik ben een verwijzer en ik wil vooraf eerst overleggen kan dat?

Ja dat kan. Vul de gegevens in en geef in ieder geval aan om welke gemeente het gaat waar de cliënt ingeschreven staat. Je krijgt per ommegaande het aanvraagformulier in je mailbox met hierin de contactgegevens van de gekozen professional(s) en ook de organisatie waarbij hij/zij aangesloten is.

Ik heb een bijzondere inhoudelijk vraag en vind het antwoord niet, wat nu?

Je zou kunnen kiezen voor de professional(s) die een deel van de vraag kunnen oppakken en via diegene vragen hoe de rest van de vraag opgepakt kan worden. Natuurlijk kun je ook rechtstreeks met de organisatie zelf contact opnemen via de contactgegevens zoals ze opgenomen zijn onder de tab ‘aangesloten organisaties’.

Ik wilde wel met een professional samenwerken maar de professional heeft aangegeven dat niet te willen, wat nu?

De professional heeft net als jij haar eigen verantwoordelijkheid en regie om ervoor te kiezen wel of niet met jou de samenwerking te starten. De redenen om dit niet te doen liggen bij de professional zelf. Vraag gerust naar het waarom.

Moet ik met de professionals die ik gekozen heb tegelijkertijd een afspraak maken?

Nee je mag dit apart doen. En Ja je mag dit ook tegelijkertijd doen. Jij maakt hiervoor de keuze.

Wat moet ik doen als ik het aanvraagformulier heb ontvangen?

Als je het aanvraagformulier hebt ontvangen kun je zelf direct contact opnemen met degene met wie je een afspraak wilt maken. Jij mag het initiatief tonen, de ander kan dat ook doen.

Wat wordt bedoeld met ‘binnen 4 weken beschikbaar’

De professional heeft mogelijk wel tijd om een matchingsgesprek te voeren maar kan nog geen inhoudelijke afspraken maken omdat zij/hij nog afspraken met andere cliënten heeft. Binnen 4 weken zou er ruimte moeten zijn om te komen tot concrete afspraken.

Wat wordt met ‘beschikbaar’ bedoeld?

Beschikbaar wil zeggen dat de professional zelf heeft aangegeven op haar/ zijn profiel dat zij op dat moment plek heeft. Dit wil niet zeggen dat het altijd lukt om tot een afspraak te komen als de agenda’s van jullie niet overeenkomen.

Bepaalt de professional zelf of zij/hij de samenwerking start?

Bij de ene organisatie mag dit wel en bij een andere organisatie moet zij/hij dit overleggen met een gedragswetenschapper. Het kan dus zijn dat ondanks dat jij de keuze hebt gemaakt dat je toch even moet wachten of de hulp daadwerkelijk kan starten.

Kosten en Gemeenten

Wie betaalt de hulp?

De gemeente waar de aangemelde jeugdige is ingeschreven betaalt de kosten. De organisatie heeft voor korte of langere tijd een contract met deze gemeente gesloten. Zij kan de rekening zo sturen naar deze gemeente.

Wie bepaalt hoe de hulp wordt ingericht, of geboden?

De professional bepaalt samen met de regiebehandelaar/gedragswetenschapper/ een andere vertegenwoordiger van de organisatie, welke hulp wordt ingezet om samen met jou aan de doelen te werken die jij wilt behalen. De gemeente waar de aangemelde jeugdige is ingeschreven kan voorwaarden en financiële grenzen hieraan stellen. Deze lopen tussen alle gemeenten in Nederland zodanig uiteen dat als jij hier vragen over hebt jij deze gericht aan de professional of iemand van de organisatie moet stellen.

Moet ik betalen voor de hulp?

Nee door de professional of door de organisatie mogen in principe geen kosten in rekening gebracht worden. De gemeente vergoed de kosten zo is dat in Nederland afgesproken.

Hebben de organisaties die ik op deze matchingswebsite vindt een contract met de gemeente?

De organisaties die op de matchingswebsite zijn aangesloten hebben een contract met de gemeente. Wanneer jij bij start van het keuzeproces de gemeente intypt waar de jeugdige is ingeschreven worden alleen die organisaties getoond die een contract hebben met die gemeente. Het kan zijn dat er toch geen professionals gevonden worden omdat niemand beschikbaar is.

Geïnteresseerde jeugdzorgorganisaties

Wat moet ik doen om deze matchingswebsite te kunnen gebruiken

Mail naar jacqueline@burokoel.nl voor meer informatie.

Professionals

Mag ik mijn website in mijn profiel zetten?

Nee als professional werk je namens een organisatie waar we wel het webadres van opnemen. Jij bent zelf niet gecontracteerd bij een gemeente vandaar dat we dat niet opnemen. Uiteraard mag jij zelf aan een client nadat er contact is aangeven wat jou websiteadres is zodat zij meer informatie over jou kunnen vinden. Bovendien is niet iedere professional op deze matchingswebsite een zelfstandig ondernemer dus we nemen het niet in de profielen op.

Mag ik op 2 verschillende profielen die ik als professional heb aangemaakt ander aanbod aanbieden?

Ja dat mag jij. Het kan zijn dat het ene aanbod beter past bij de ene organisatie dan de andere of dat je dit zo overeengekomen bent met de organisatie waarvoor je werkt. Kortom jij hebt de regie.

Moet de client tegelijkertijd met de 2 professionals die gekozen zijn een afspraak maken?

Nee dat mag de client los van elkaar doen maar ze mag er ook voor kiezen dit tegelijkertijd te doen.

Wat wordt bedoeld met ‘binnen 4 weken beschikbaar’

Je klikt deze mogelijkheid aan als je nu nog geen plek hebt voor een nieuw gezin maar dit er wel binnen 4 weken is. Zo borg jij dat je je caseload ‘vol’ kunt houden, maar voorkom je dat je nog bezig bent met het afronden van een zaak terwijl de volgende al weer start en al je aandacht opeist.

Ik heb meer dan 1 profiel mag ik bij de ene wel en de andere niet beschikbaar zijn?

Zeker kan dat. Het is wettelijk verplicht voor een zzp’er om de risico’s van de inkomsten goed te verdelen over verschillende opdrachtgevers. Het kan dus een heel goed besluit zijn om te kiezen om bij de ene wel en de andere (tijdelijk) niet beschikbaar te zijn.

Wat wordt met ‘beschikbaar’ bedoeld?

Dit houdt in dat jij direct plek hebt om aan de slag te gaan met een nieuwe client/gezin. Men mag nadat een aanvraag is gedaan ervan uitgaan dat jij min of meer direct contact opneemt om een afspraak te maken.

Ik werk voor meerdere organisaties, wat nu?

Als je voor meer dan 1 organisatie werkt dan maak je 2 profielen aan. Bij het ene voer je aan dat je voor organisatie x werkt en bij de andere dat je voor organisatie y werkt. Je kunt ervoor kiezen om 2 verschillende profielfoto’s te gebruiken. Dat scheelt een stuk(je) in de verwarring van degene die zoekt.

Bepaalt de professional zelf of zij/hij de samenwerking start?

Bij de ene organisatie mag dit wel en bij een andere organisatie moet jij dit overleggen met een gedragswetenschapper. Het kan dus zijn dat ondanks dat jij de keuze hebt gemaakt dat je toch even moet bespreken of je daadwerkelijk kan starten.

Wie maakt het profiel aan?

De jeugdhulpprofessionals op deze matchingswebsite hebben zelf een profiel aangemaakt. Kijk gerust wat anderen schrijven en hoe zij dat doen. Wat ook een idee is om mensen uit je nabije omgeving te vragen aan te geven waar jij goed in bent, of hoe jij het beste ‘omschreven’ kunt worden. Je beheert je profiel met een eigen toegangscode, vergeet die niet. Tot slot: jij overweegt zelf welke informatie jij hierop plaatst en bepaalt afhankelijk van de eisen van de organisatie waar jij voor werkt of je beschikbaar bent.

Zet ik mijn contactgegevens op mijn profiel?

Nee je plaatst hier geen gegevens. De cliënt of verwijzer krijgt deze gegevens als zij een aanvraag heeft ingediend vanzelf via het aanvraagformulier. Wat we hiermee beogen is dat we de professionals niet belasten met allerlei vragen die niet voor hem/haar bestemd zijn.

Kan ik aangeven dat ik wel in een deel van een regio wil werken maar niet in de hele regio?

Ja dat kan. Deze keuze kun je maken omdat er binnen een regio soms sprake is van flinke verschillen in reisafstand. Afhankelijk van de voorwaarden die de organisatie aan jou stelt kun je jouw keuze maken.

Wat nou als ik niet degene ben die de hulp goed kan oppakken?

Als jij het idee hebt dat jij niet de juiste persoon bent geef dit dan aan de client/ouders/verzorgers aan. Leg het zo goed als mogelijk uit en doe je uiterste best om samen met de cliënt te kijken (op de matchingswebsite) wie mogelijk een betere match is. We willen immers allemaal niet dat cliënten van het bekende ‘kastje naar de muur’ gestuurd wordt. Vraag zo mogelijk intern bij de organisatie waar jij werkt of die een andere mogelijkheid zien. Als die er niet is neem dan contact op met de verwijzer en geef aan dat jij geen weg ziet om de vraag te beantwoorden.

De client heeft een keuze gemaakt, wat moet ik nu doen?

De professional geeft aan de organisatie door of zij/hij gekozen is of niet. Dan kan de (client)administratie of een dossier aanmaken of het aanvraagformulier weer verwijderen.

Wat moet ik doen als ik het aanvraagformulier heb ontvangen?

Als je het aanvraagformulier hebt ontvangen kun je zelf direct contact opnemen met degene met wie je een afspraak wilt maken. Jij mag het initiatief tonen, de ander kan dat ook doen.

Wat moet ik als zzp’er betalen om mij hier te profileren?

Als je als zzp’er aangesloten bent bij een of meerdere organisaties moet je als zzp’er per jaar €240,- betalen ook als je een deel van het jaar hier gebruik van maakt. Alleen in het eerste jaar hebben we de mogelijkheid om te betalen voor een deel van het jaar. Het gaat dan om €20,- per maand. Kortom ook al werk je vanuit meerdere organisaties en maak je dus meerdere profielen aan, je betaalt toch €240,- per jaar.

Matchingswebsite, privacy en geheimhouding

Door wie is deze matchingswebsite ontwikkeld

De matchingswebsite is ontwikkeld door en is eigendom van Jacqueline Koel BV Hij wordt beheerd door het Shared Service Centre Sociaal Domein (www.sscsd.nl) en het uitzend- en bemiddelingsbureau Buro Koel BV (www.burokoel.nl).

Waarom is deze matchingswebsite gemaakt?

De drie belangrijkste redenen die Jacqueline Koel had toen zij de matchingswebsite bedacht en ontwikkelde.

  1. Een cliënt moet zelf haar professional kunnen kiezen. Het is immers niet niks om hulp in je gezin of als cliënt te krijgen. Dan is het wel zo prettig als het lukt om ervoor te zorgen dat je samenwerkt met iemand die jou prettig lijkt in de samenwerking.
  2. De professional zou zelf moeten kunnen bepalen of zij weer kan starten met een nieuwe cliënt en voor welke vorm van hulp zij op dat moment tijd heeft. Daarnaast is het ook belangrijk dat de professional de afweging kan maken of zij de juiste persoon is om de hulp te bieden.
  3. Wachten op hulp is wat je niemand toewenst als je het gevoel hebt dat het water je aan de lippen staat. De ervaring is namelijk dat iemand pas hulp vraagt als de nood hoog is. Het is op deze matchingswebsite duidelijk ‘wie’ dan tijd heeft en zou passen bij de vraag.

Wanneer worden gegevens verwijderd

Inhoudelijke gegevens worden na 7 dagen verwijderd. Mocht er in deze periode onverhoopt een storing in de site ontstaan zullen de gegevens niet verloren gaan en uw aanvraag alsnog op de juiste plek binnenkomen."

Ik deel privacygevoelige informatie, hoe wordt hiermee omgegaan?

Fijn dat jij je ervan bewust bent dat je privacygevoelige informatie deelt. Je mag ervan uitgaan dat de medewerkers een geheimhoudingsverklaring hebben getekend, of dat deze is opgenomen in de (arbeids)overeenkomst. Wilt u meer informatie hierover dan kunt u dit opvragen bij de desbetreffende organisatie.

Is deze website beveiligd?

Dit is een beveiligde website. Je kunt dit zien aan het gebruik van ‘https’ wat betekent dat de website is beveiligd met een ssl certificaat. Bovendien zie je het aan het ? in de zoekbalk.