Terug naar het overzicht

Miranda
Bos

Mijn naam is Miranda Bos en ik ben trotse eigenaar van kindertherapiepraktijk Speel&Bos.

Kinderen van 3-12 jaar die naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of een dagcentrum gaan, zijn welkom in de uitnodigende praktijk in Nieuw-Vennep. (ook voor kinderen met een verstandelijke beperking die ouder zijn dan 12 jaar).

U kunt bij mij terecht voor;

 

  • Speltherapie
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie voor kind en ouders

 

Merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit? Dan ben je aan het goede adres bij Speel&Bos. Elk kind verdient het om goed in zijn vel te zitten!

Het kind krijgt spelenderwijs therapie. Het kind mag zelf kiezen waar het mee gaat spelen. Tijdens het spelen laat het kind zien wat hem bezig houdt, in het spel kan hij nieuwe ervaringen opdoen en zich ontwikkelen met behulp van de speltherapeut. Speltherapie sluit erg goed aan bij de belevingswereld van het kind. Speelgoed, verkleedspullen, knutselspullen, handpoppen, thema-boeken, tekenmateriaal, er is allerlei materiaal aanwezig. Ook worden er ervaringsgerichte oefeningen en spelletjes aangeboden gericht op de hulpvraag van uw kind. Zoals een spel over eigenschappen bij het vergroten van het zelfbeeld. Of bijvoorbeeld een tekenactiviteit om helpende gedachten te bedenken. Er wordt een behandelplan opgesteld en samen met ouders worden er doelen geformuleerd. De ouders (en begeleiders en/of leerkrachten) krijgen begeleiding en handvatten om aan te kunnen sluiten bij het kind. Speltherapie is een passende behandelvorm voor lichte tot complexere problematiek.

 

Bijvoorbeeld;

Een jongen van 9 jaar die langere tijd erg stil is, teruggetrokken gedrag laat zien en slecht slaapt na de scheiding van zijn ouders.

Een jongen van 5 die erg verlegen en onzeker is.

Een meisje van 9 jaar dat snel overprikkelt raakt en dan thuis 'ontploft'.

Een meisje van 5 jaar met autisme dat regelmatig boos wordt wanneer ze geen aansluiting vindt met andere kinderen.

Een meisje van 10 dat door haar epilepsie gefrustreerd en erg boos is, wanneer zij na een aanval minder goed haar schoolwerk kan maken.

Jongen van 7 met een hechtingsstoornis die geen hulp van de juf wil bij een lastige rekensom en wegrent als het hem te veel wordt.

Een jongen met een ontwikkelingsachterstand en ADHD die wanneer hij wordt blootgesteld aan veel prikkels gedragsproblemen laat zien.

 

Bij welke zorgen?

 

  • Kind dat veel boos en/of verdrietig is
  • Kind dat faalangstig/onzeker is
  • Kind dat een ingrijpende ervaring heeft meegemaakt
  • Kinderen met een verstandelijke beperking, syndroom van Down, Epilepsie, TOS, Angststoornis, Autisme, AD(H)D, PTSS, Gedragsstoornis en/of een Hechtingsstoornis die sociaal-emotionele problemen ervaren.

 

Speltherapie kan kortdurend ingezet worden bij lichte en matige problematiek, maar ook is er intensieve behandeling mogelijk bij complexere problematiek. Bij een intensieve behandeling komt het kind langere tijd naar speltherapie en vindt er naast de oudergesprekken intensieve ouderbegeleiding en schoolbegeleiding/dagbesteding plaats. Vaak is speltherapie dan een onderdeel van specialistische zorg, waarbij een groter behandelteam rondom het kind/ouders staat.

Neem gerust contact op! www.speelenbos.nl

 

 

Miranda
werkt in de volgende regio's

Haarlemmermeer

Miranda
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Ambulante gezinsbegeleiding (ouder of cliënt is licht verstandelijk beperkt)
Systeembegeleiding
Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij adoptieproblematiek
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Begeleiding bij angst
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Therapie
Vaktherapie (speltherapie, beeldende therapie, paardencoaching, etc.)
Begeleiding op of in relatie tot school
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user MirandaJaquetKoel83
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Werkt op
dinsdag
woensdag
Registraties
FVB (vaktherapeut) = SKJ (tenzij regeling)
Geen

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.