Terug naar het overzicht

Charleen
Belfor

Als jeugd- en gezinsbegeleider, gespecialiseerd in complexe echtscheidingen en met ervaring als Kindbehartiger en LVB doelgroep, sta ik klaar om gezinnen te ondersteunen die zich bevinden in (complexe) gezinssituaties, waar het opvoedklimaat vaak gespannen is. Mijn rol is om ouders en kinderen te begeleiden op hun weg naar herstel of verbetering, met speciale aandacht voor de belangen en behoeften van de kinderen. Ik luister naar kinderen en zorg ervoor dat hun stem gehoord wordt door ouders en andere betrokkenen. Ouders ontvangen van mij begeleiding en advies om een gezond opvoedklimaat te bevorderen, waarin kinderen zich veilig en geborgen kunnen voelen, zelfs in de complexiteit van de scheidingssituatie. Mijn doel is om gezinnen te helpen beter met elkaar te communiceren en samen te werken aan het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen zich gelukkig voelen en zich positief kunnen ontwikkelen. 

Mijn werkwijze als jeugd- en gezinsbegeleider, met specialisatie in complexe echtscheidingen en de rol van Kindbehartiger, omvat nauwe samenwerking met SCHIP-behandelaren en Parallel Solo Ouderschap behandelaars (PSO).

Integrale Aanpak: Ik werk in de rol van Kindbehartiger nauw samen met SCHIP-behandelaren en PSO behandelaars, Kim Hasselbaink en Avril Reding, om een integrale benadering te bieden voor gezinnen die te maken hebben met complexe echtscheidingen.

Kindbehartiger: Als Kindbehartiger vertegenwoordig ik de belangen van het kind door naar hen te luisteren, hun belangen en behoeften naar voren te brengen en hiervan een vertaalslag naar ouders te maken. Ik zorg ervoor dat hun stem gehoord wordt en werk samen met de behandelaars van ouders om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderen erkend en gehoord worden door ouders en andere betrokkenen.

Coördinatie en Samenwerking: Samen met de behandelaars richten wij ons op het ondersteunen van het gezin als geheel, waarbij we zowel ouders als kinderen begeleiden naar herstel en veerkracht.

SCHIP-methodiek: De behandelaars zetten de SCHIP-aanpak in als leidraad voor het begeleiden van ouders door het rouwproces van de echtscheiding en het herstellen van hun communicatie en samenwerking als voormalige partners.

Parallel Solo Ouderschap (PSO) : De behandelaars zetten PSO in om ouders te helpen bij het omgaan met de emotionele en praktische aspecten van ouderschap na de scheiding.

Nazorg en opvolging: Na het traject kunnen wij in afstemming beschikbaar blijven voor nazorg of opvolging om ervoor te zorgen dat de gezinnen blijven profiteren van de opgedane inzichten en vaardigheden, en om eventuele nieuwe uitdagingen aan te pakken.

Door deze samenwerkingsgerichte benadering streven we ernaar om gezinnen te helpen bij het navigeren door de complexiteit van echtscheidingen en hen te ondersteunen bij het creëren van een veerkrachtige en evenwichtige toekomst.

 

BELANGRIJK: In gevallen van omgangsbegeleiding hanteer ik een gerichte aanpak met als doel binnen een relatief korte termijn te werken naar onbegeleide omgang. Mijn benadering is erop gericht om de omgangsregeling binnen maximaal 3 maanden te stabiliseren. Indien je inschat dat de omgangsbegeleiding langer dan 4 maanden zal duren dan verwijs ik je door naar een geschiktere professional die beter kan voldoen. 

Charleen
werkt in de volgende regio's

Regio Alkmaar
Amstelveen

Charleen
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Ambulante gezinsbegeleiding (ouder of cliënt is licht verstandelijk beperkt)
Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij interculturele problematiek
Begeleiding bij complexe scheidingen
Individuele jongere met begeleiding licht verstandelijke beperking

Over de diensten van
Charleen

Kindbehartiger

Als Kindbehartiger vertegenwoordig ik de belangen van het kind door naar hen te luisteren, hun belangen en behoeften naar voren te brengen en hiervan een vertaalslag naar ouders te maken. Ik zorg ervoor dat hun stem gehoord wordt en werk samen met de behandelaars van ouders om ervoor te zorgen dat de belangen van de kinderen erkend en gehoord worden door ouders en andere betrokkenen.

Meer informatie over de rol van kindbehartiger is te vinden op www.kindbehartiger.nl 

 

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user charleenbelfor
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Registraties
SKJ

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.