Terug naar het overzicht

Betsy
Wahlen

Mijn naam is Betsy Wahlen, therapeut en pedagoog. Moeder van drie kinderen, 18, 8 en 3 jaar oud en heb een eigen praktijk als speltherapeut, ouderbegeleider en omgangsbegeleider in Amsterdam.

Als kind en oudertherapeut, vaktherapeut - specialisatie spel en als pedagoog - specialisatie onderwijspedagogiek en opvoedingsfilosofie, zet ik mij met veel liefde in voor kinderen, jongeren, hun ouders/verzorgers en zonodig ook school, wanneer het even niet zo lekker gaat.
Soms gaat het helemaal niet goed en vraag je je zelfs af, of het ooit nog goed komt. Ook dan - of juist dan - nodig ik je uit contact op te nemen

Binnen de vaktherapeutische disciplines is speltherapie een effectieve vorm van psychotherapie aan kinderen en jongeren met wie het niet goed gaat in de ontwikkeling. Waarbij de stagnerende ontwikkeling lijdensdruk veroorzaakt op zichzelf en de omgeving. 
Denk aan het mee hebben gemaakt van ingrijpende gebeurtenissen of wanneer er sprake is van psychopathologie.

Bij speltherapie wordt op een ongedwongen en speelse manier ervaren, gevoeld en ontdekt. Door oud zeer te helen vanuit spel en ontwikkeltaken alsnog te kunnen vervullen in de spelkamer. Dit in samenwerking met ouders/verzorgers en zonodig school, kan jouw kind zich weer gaan ontwikkelen.

Mocht uit het vaktherapeutisch onderzoek blijken dat één van de andere vaktherapieën beter aansluit op de wereld en behoefte van uw kind, dan kunt u vaak gewoon bij ons blijven voor verdere behandeling. Uw kind krijgt dan de juiste behandeling van één van mijn collega vaktherapeuten muziek, drama, creatief, dans of pmt. 

Naast cliënt centered speltherapie, werk ik met jongeren 12+ tot 18. Wanneer er moeite bestaat met (goede) keuzes maken, je kind niet goed weet wat hij/zij wilt in het leven: moeite heeft met het naar school gaan, moeite met weekplanningen of dagstructuur. Identiteit, seksualiteit en vriendschappen. Ouder- kind relatie, de plek in het gezin en op school tot aan rouw (overlijden/liefdesverdriet). Wat bestaat mag er zijn en is aandacht voor. Samen gaan we op onderzoek en indien nodig bouwen we aan een steunend netwerk, vanuit familie, een buddy, sport of club - zodat je je niet eenzaam hoeft te voelen. Ik help je in de therapie de eigen krachten en wensen ontdekken.

Hulp nodig voor jouw kind en/of jouw gezin? Je bent van harte welkom contact op te nemen om vrijblijvend kennis te maken. 

 

Korte C.V.

Kind en Oudertherapeut bij instelling voor Kind en Jeugdhulpverlening

Oprichter en speltherapeut bij Kind en Jeugd Vaktherapie Amsterdam

Speltherapeut bij Betsy Wahlen Child, Family and Educational Services

Oprichter en eigenaar van het Therapeutisch Activiteiten Centrum Amstedam

15+ jaar ervaring in lesgeven en ondersteunen van leerlingen en leerkrachten in basis en voortgezet onderwijs - faalangsttrainingen, schoolcounseling, IB/zorgcoördinatie

5+ jaar ervaring als speltherapeut - SI problematiek, traumaverwerking

2+ jaar ervaring als speltherapeut in de GGZ - LVB, hoogbegaafd, ADHD 

1+ jaar ervaring als kind en oudertherapeut in de kind en jeugdhulpverlening - echtscheidingsproblematiek, meervoudige gezin- en ontwikkelingsproblematiek

 

 

Betsy
werkt in de volgende regio's

Amstelveen
Regio Zaanstreek Waterland
Regio Amsterdam/DUO

Betsy
biedt de volgende diensten

Behandeling bij angst (WO/WO+)
Begeleiding op of in relatie tot school
Begeleid bezoek
Begeleiding bij complexe scheidingen
Systeemtherapie
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Begeleiding bij verstoorde hechting
Vaktherapie (speltherapie, beeldende therapie, paardencoaching, etc.)
Training voor de jeugdige
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user betsywahlen
Beschikbaarheid
Binnen 4 weken beschikbaar
Werkt op
donderdag

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.