Terug naar het overzicht

Daisy
Grandia

Wanneer opvoeden overleven wordt, is het tijd voor een hulplijn. Grandia Gezinsbegeleiding en Coaching geeft je die hulplijn. Een weg terug naar warm en positief contact met je kind!

Voor uitgebreide info, kijk op mijn website https://grandiagezinsbegeleiding.nl


Mijn aanbod:

 

 • Geweldloos verzet/Verbindend Gezag  
 • Gezinscoaching i.g.v. Autisme en AD(H)D 
 • Individuele opvoedopstelling, werkwijze 'Gezin op tafel' (Lego poppetjes)
 • Individuele, ouder en gezinsbegeleiding/coaching (IAG) - Vrijwillig kader 
 • Gezinsonderzoek, 5 sessies exclusief intake

Wie ben ik?

Ik ben Daisy Grandia ('81) en ik ben 12 jaar getrouwd. Samen hebben we twee dochters van 5 en 11 jaar. Zelf groeide ik op als enig kind in een eenoudergezin. Mijn ouders scheidden toen ik 1 jaar was. Mijn moeder vond het moeilijk om mij in haar eentje op te voeden. Het was een dagelijkse strijd om alles in haar eentje te moeten rondbreien met beperkte tijd én beperkte financiële middelen. Een begeleider of opvoedcoach in die tijd was fijn geweest om haar te ondersteunen bij opvoedvraagstukken.

In mijn tienerjaren kreeg ik het erg moeilijk met mezelf en mijn omgeving mede door de afwezigheid van mijn vader. Van mijn 15de tot mijn 16de heb ik in een leefgroep gewoond met jongeren die tijdelijk niet thuis konden wonen. Een week na mijn 18de verjaardag woonde ik op mezelf in de stad. Achteraf gezien was ik hiervoor te jong.  Hier heb ik last van gehad. Nu gebruik ik mijn jeugd en tienertijd als een bron van kennis, ervaring en kracht.
Ik weet hoe het is om je machteloos en eenzaam te voelen. Wat het is om je onbegrepen te voelen door de hulpverlening, maar ook door je omgeving. Dit maakt mij gedreven om ouders en kinderen met een hulpvraag zorgvuldig en met aandacht te benaderen en te begeleiden.

 

Ervaring

Na het behalen van mijn Hbo-diploma Godsdienst Pastoraal werk, heb ik jaren gewerkt bij het Leger des Heils. Hier was ik groepsleider en mentor van vrouwen in de psychiatrie en verslavingszorg. Inmiddels ben ik ruim 9 jaar werkzaam als individueel- en gezinsbegeleider/behandelaar. Ik richt me met name op gezinnen waar sprake is van autisme en/of ADHD bij het kind en/of de ouder. Begin 2020 rondde ik de posthbo-opleiding Intensief Ambulant Gezinsbehandelaar (IAG) af. Door de jaren heen volgde ik verschillende trainingen op het gebied van:

 

 • Psychopathologie kind & Jeugd
 • Complexe scheidingen
 • Autisme
 • Geweldloos verzet/verbindend gezag
 • Systemisch werken met Lego Duplo, Gezinsonderzoek
 • Comet Traing (zelfbeeldtraining voor kinderen en jongeren)

 

Eerlijk en verbindend

Bij mij weet je altijd wat je aan me hebt. Ik ben eerlijk, verbindend, open en enthousiast. Ik gebruik mijn sterk ontwikkelde intuïtie als leidraad in gesprekken. Ik ben transparant en direct, maar altijd op een respectvolle manier. Ik vraag veel door, op zoek naar de kern van het verhaal. Als het nodig is bespreken we ook lastige onderwerpen, zoals onveiligheid thuis en schadelijk gedrag. Ik zal discreet zijn, maar waar nodig en gewenst heb ik korte lijnen met jeugd- en WMO-consulenten, de GGZ en andere hulpverlenende organisaties. Ik houd mijn cliënt, jou en je gezin, altijd in het oog. Iedereen heeft zijn eigen tempo en jouw tempo is leidend voor alles wat ik doe.

Samenwerken

Ik word enthousiast van het coachen en begeleiden van ouders in hun ouderrol. Er is geen handboek voor ouderschap, dus voor iedere ouder is het een andere zoektocht naar wat werkt. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden, vind ik het belangrijk dat ik met de ouders samenwerk. Ik leg niets op en neem de zaak ook niet over. Als ouder houd je altijd zoveel mogelijk zelf de regie over je eigen gezin. Ik gebruik verschillende technieken, middelen en instrumenten om jullie doelen als gezin te behalen. In het kennismakingsgesprek vertel ik je daar alles over. Ik ben tevreden als ouders zich weer sterker en zelfverzekerder voelen in hun rol. Dat ze in staat zijn zelf hun koers te bepalen, samen met een gezin dat meer in balans is en waar een gevoel van verbinding heerst.

 

Onderwerpen voor het gesprek kunnen zijn:

 

 • Wat zijn de knelpunten, op welke momenten van de dag gaat het ouder-kind contact mis?
 • Hoe ben je als ouder zelf opgegroeid en wat zijn de pijnpunten?
 • Wat is ouderschap?
 • Wat zijn de intenties en onderliggende behoeften van alle leden van het gezin?
 • Waar ben je goed in?
 • Wie of wat zijn jouw steunbronnen?
 • Is er sprake van onveiligheid in huis en hoe kunnen we zorgen voor meer veiligheid thuis?
 • Op welke manier leer jij het beste om jouw eigen gedrag om te buigen naar helpend gedrag?

Afbouwen en zelf weer verder

Na een periode van begeleiding aan huis, is het is de bedoeling dat ik overbodig word gemaakt. Er is een verschil gemaakt, ouders ervaren weer regie te hebben binnen het gezin. De leuke en sterke eigenschappen van de gezinsleden zijn weer zichtbaar - kennis is opgedaan - kennis is eigen gemaakt en het zelfvertrouwen is vergroot. Als ouder(s) samen of alleen pakken jullie de draad weer op en gaan met goede moed verder.

Bij het afscheid geef ik een korte persoonlijke handleiding mee, gericht op jullie gezin “Samen verder”. Hierin staat beknopt:

 

 • Wat zijn de krachten en de valkuilen?
 • Welke onderwerpen aan bod zijn gekomen?
 • Welke oefeningen hebben gewerkt?
 • Welke info heeft het inzicht binnen het gezin vergroot?

Wanneer kan ik niet helpen?

Als er sprake is van een: acute crisissituatie, een vechtscheiding die op de voorgrond staat, hoge mate van suïcidaliteit, geweld of een alcohol- of drugsverslaving.  

Daisy
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Alkmaar
Regio Kop van Noord-Holland

Daisy
biedt de volgende diensten

Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Systeembegeleiding
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Problematische (relatie)patronen in het gezin
Intensief ambulante gezinsbegeleiding (IAG)
Begeleid bezoek
Individuele jongere begeleiding
Training voor de jeugdige

Over de diensten van
Daisy

Comet Training

COMET staat voor Competitive Memory Training en is een effectieve training gebaseerd op principes uit de cognitieve gedragstherapie. COMET heet ook wel zelfbeeldtraining. Met deze (praktische) training werk je aan het verbeteren van jouw zelfbeeld en zelfwaardering zodat jij je weer beter over jezelf gaat voelen. 

Mensen met een negatief zelfbeeld laten hierbij vaak de negatieve beoordelingen de overhand nemen. Doordat ze zichzelf een ''matige sporter'' en een ''saaie vent'' vinden, bestempelen zij zichzelf als waardeloos of slecht. Zij vergeten dan dat ze ook nog een ''betrouwbare vriend'' en een ''goede kok'' zijn. Die goede kanten tellen eigenlijk niet mee en worden voor lief genomen, terwijl de negatieve aspecten heel veel gewicht krijgen.

Je leert, tijdens de 7/8 sessies, om je aandacht te richten op de positieve eigenschappen die je hebt. Je kunt dit trainen! Je maakt de positieve aspecten van jezelf groter, zodat die voldoende kracht heeft om vervelende situaties aan te kunnen en je over het algemeen positiever over jezelf gaat denken. Dit “intrainen” verloopt volgens 7 stappen.

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user daisy.grandia@koeljeugdzorg.nl
Beschikbaarheid
Binnen 4 weken beschikbaar
Werkt op
dinsdag
woensdag
donderdag
Registraties
SKJ

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.