Terug naar het overzicht

Stefan
Sikking

Laat ik mezelf even voorstellen....

Ik ben Stefan Sikking, 49 jaar en woon in co-ouderschap samen met mijn twee kinderen.

Ik heb een groot hart voor de (jeugd)zorg en wil hieraan graag mijn steentje bijdragen. Met ruim 7 jaar werkervaring met pubers met ernstige gedragsproblemen en 5 jaar werken binnen de complexe problematieken in de pleegzorg heb ik veel verschillende kanten van de zorg leren kennen. Sinds maart 2022 ben ik als zzp-er binnen de jeugdzorg gestart om kind en ouders verder te helpen.

Mijn kracht is dat ik een echte verbinder ben, ik zoek altijd de juiste ingang en hecht veel waarde aan een goede samenwerking. Contact maken, inlevingsvermogen en humor zijn sterke eigenschappen van mij. Ik durf me kritisch op te stellen naar mijn eigen handelen en beschik hiermee over een goed reflecterend vermogen.

Zoek je iemand die op een bewegelijke manier met de jeugdige tot de kern komt, dan ben ik de juiste persoon. Door de opleiding PsychoMotorische KindTherapie PM(K)T ben ik in staat om op een beweeglijke, sportieve spel-manier de jongere te helpen in zijn problematiek. Te denken valt aan problemen in de agressie-regulatie, faalangst, moeite met grenzen aangeven en/of herkennen, moeite met sociale interactie met leeftijdsgenoten.

In 2011 heb ik mijn Sociaal Pedagogisch Werker diploma behaald en heb dit een vervolg gegeven door de HBO Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening met succes af te ronden in 2014. 

Gedurende mijn loopbaan heb ik mezelf constant weten te ontwikkelen door trainingen en cursussen te weten; Contextuele Hulpverlening, Sociale Netwerk Strategieën, Zorgen voor getraumatiseerde kinderen, Kindermishandeling en Huiselijk geweld, 113 suïcidepreventie, Hechting, Omgaan met agressie, Sexting en Grooming, motiverende Gespreksvoering, Emotionally Focused Therapy en Psycho Motorische Kind Therapie (PMT).

Ik ben SKJ geregistreerd binnen de jeugdzorg

Stefan
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Alkmaar

Stefan
biedt de volgende diensten

Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Begeleiding bij angst
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Therapie
Individuele ontwikkeling voor de jeugdige zelf
Behandeling van klachten in combinatie met autisme (WO/WO+)
Behandeling bij angst (WO/WO+)
Vaktherapie (speltherapie, beeldende therapie, paardencoaching, etc.)
Individuele jongere begeleiding
Individuele jongere met begeleiding licht verstandelijke beperking
Begeleiding op of in relatie tot school
Training voor de jeugdige
Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.
Profile picture for user stefansikking
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Werkt op
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Registraties
SKJ

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.