Terug naar het overzicht

Marjolein
Ooms

Mijn naam is Marjolein Ooms, een orthopedagoog die met passie werkt met het (jonge) kind en hun ouders. Kinderen zijn puur, onbevangen met nog een heel leven voor zich. Graag help ik kinderen en ouder(s) vroegtijdig en laagdrempelig. De afgelopen jaren heb ik fulltime in de Jeugdzorg gewerkt binnen een specialistisch kind centrum waar dagbehandeling en ambulante begeleiding geboden wordt aan kind- en gezin. Hier heb ik mijzelf verder mogen en kunnen ontwikkelen en is mijn passie voor het werken met kind- en gezin nog verder gegroeid.

In 2020 ben ik gestart met praktijk Gewoon Uniek (www.praktijkgewoonuniek.nl). De drive om kinderen en gezinnen op een preventieve en laagdrempelige manier te helpen stonden voorop. Dit heeft mij gemotiveerd om de stap te zetten en een eigen praktijk te starten. Niet teveel denken, de stap zetten en durven groeien. Dit gebruik ik ook als basis in mijn praktijk. Ik vind het belangrijk om te kijken naar de kracht en mogelijkheden van ouders-en kind. Ieder kind en hun ouder(s) zijn uniek met eigen talenten en leerpunten. Door bewust opzoek te gaan naar talenten kan er vanuit die kracht gewerkt worden aan leerpunten. Ook werk ik niet met één bepaalde methode of visie. Out of the box werken en doen wat werkt!

Doelgroep
Kinderen tussen de 2,5-12 jaar en hun ouder(s) zijn welkom in de praktijk. 

Waar kan ik u bij helpen?

* Op dit moment ben ik alleen beschikbaar voor kortdurende hulp-en onderzoeksvragen (intelligentie/psychologisch onderzoek en observatie & advies). Voor individuele begeleidingstrajecten heb ik op dit moment helaas geen ruimte. 

Intelligentieonderzoek
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind en/of er zijn vragen over de leercapaciteiten van uw kind? Dan kan een intelligentieonderzoek helpend zijn. Intelligentie is meer dan alleen een cijfertje. Tijdens de afname vindt er een brede observatie plaats waar onder andere wordt gekeken naar concentratie, taakgerichtheid en werkhouding. Ook facetten van omgaan met makkelijke en moeilijke opdrachten, oplossingsvermogen, motivatie en mogelijke faalangst worden geobserveerd.

Psychologisch onderzoek
Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind? Zijn er vragen vanuit school over de leercapaciteiten van uw kind? Wilt u weten waar bepaald gedrag van uw kind vandaan komt? Een psychologisch onderzoek kan helpend zijn om hier inzicht in te krijgen. Door middel van een psychologisch onderzoek komt er inzicht in de vaardigheden, capaciteiten en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Om een compleet beeld te kunnen vormen wordt er gebruikt gemaakt van verschillende middelen: Intelligentieonderzoek; Ontwikkelingsanamnese; Screeningsvragenlijsten; Observatie thuis of op de (voor)school. Ik werk bij het psychologisch onderzoek vanuit de systeemvisie. Dit betekent dat uw kind nooit alleen wordt gezien, maar altijd binnen de context van het gezin en de omgeving. Alle verschillende systemen van een kind staan met elkaar in verbinding en hebben invloed op elkaar. Om die reden wordt u als ouder(s) en andere belangrijke personen in de omgeving (zoals leerkracht) betrokken bij het onderzoek.

Observatie & Advies
Een observatie & advies is een laagdrempelig en kortdurend traject wat meer informatie geeft over het gedrag en de ontwikkeling van uw kind. In een startgesprek vertelt u wat de zorgen en/of vragen zijn. Vervolgens wordt er een observatie op de (voor)school of in de thuissituatie uitgevoerd. De observatie wordt feitelijk in een verslag opgeschreven en aan de hand daarvan komen er praktische adviezen naar voren. Indien gewenst en passend kan er daarna een individueel begeleidingstraject worden gestart in de praktijk of op school.

Begeleidingstraject op maat 
Soms is het wenselijk om een kind een extra steuntje in de rug te geven. Een begeleidingstraject op maat kan dan een uitkomst zijn. Tijdens het intakegesprek kijken we welke hulpvragen u heeft en op welke manier we hier aan kunnen werken. Voorbeelden van hulpvragen:
- Sociale vaardigheden; zoals moeilijk vriendjes maken, pesten of gepest worden, hoe maak ik contact met andere kinderen.
- Faalangst/zelfvertrouwen; zoals niet naar school willen, angst om fouten te maken, pesten of gepest worden.
- Emotieregulatie/boosheid; zoals uit het niets boos worden, emotie wisselingen, driftbuien, lastig kunnen praten over emoties.
- Opvoedvragen; coaching en advisering bij lastige opvoedvraagstukken in de thuissituatie.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met mij op. Samen bekijken we of ik iets voor u kan betekenen!

T: 06-45663236
E: info@praktijkgewoonuniek.nl
 

Marjolein
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Alkmaar

Marjolein
biedt de volgende diensten

Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Systeembegeleiding
Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Individuele jongere begeleiding
Begeleiding op of in relatie tot school
Training voor de jeugdige
Intelligentieonderzoek
Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.
Profile picture for user marjoleinooms
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Werkt op
vrijdag
Registraties
SKJ

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.