Terug naar het overzicht

Joëlle
Noya

U kijkt hier vandaag omdat u of uw kind behoefte heeft aan hulp. Misschien heeft uw kind last van angst of een depressie en weet u niet meer wat u kunt doen. Misschien loopt u vast in het opvoeden en kunt u hierbij een steuntje in de rug gebruiken. Misschien heeft uw kind de diagnose ADHD of is er een autismespectrumstoornis vastgesteld en bent u op zoek naar handvatten hoe hiermee om te gaan. Weet dat u de eerste stap naar oplossingen al heeft gezet door hulp te zoeken. Ik wil graag helpen, zodat u en uw kind weer vol vertrouwen verder kunnen!

Ik ben Joëlle Noya, een gepassioneerde orthopedagoog. Ik ben getrouwd en ben moeder van een dochtertje. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit. Daarna heb ik 8,5 jaar met plezier gewerkt bij Orthopedagogenpraktijk Athena in Heerhugowaard, waar ik veel ervaring heb opgedaan in diagnostiek en behandeling. Mijn passie ligt bij het samenwerken met een kind, waarbij ik veel oog heb voor de context: het kind in zijn gezin en het kind op school. Het opbouwen van de relatie en samen met het kind en betrokkenen doelen opstellen en behalen, vind ik telkens weer een mooie uitdaging. Ik wil samen zoeken naar oplossingen en geloof dat de naasten van het kind hierbij een belangrijke rol spelen. Ik vind het belangrijk dat ieder kind weet dat het waardevol is: niet door wat hij doet, maar door wie hij is. Verder vind ik het belangrijk dat ouders zich gesteund voelen, in plaats van dat ze het gevoel krijgen het alleen te moeten kunnen. Ook streef ik ernaar dat kinderen en ouders begeleiding krijgen op een manier die bij ze past als persoon en past bij de situatie. Dit vraagt om een hulpverlener die oprecht als mens geïnteresseerd is en verbinding zoekt met het kind en de ouders. Ik wil graag deze hulpverlener voor u zijn! Ik sta voor zorg vanuit èn met het hart!

Wat kan ik u en/of uw kind (0 tot 16 jaar) bieden:

- Behandeling van angst / depressie (met behulp van het bewezen effectieve VRIENDEN-programma)

- Behandeling van faalangst

- Psycho-educatie bij ADHD / ASS voor uw kind en voor het gezin

- Begeleiding bij opvoedproblematiek (bewust opvoeden)

- Gezinsbegeleiding m.b.t. ADHD / ASS

- Begeleiding van uw kind op school (bij gedragsproblemen)

- Intelligentieonderzoek

- Hulp bij het bevorderen van emotieregulatie (gevoelens kunnen herkennen en op een gezonde manier deze kunnen uiten)

In samenspraak met u (en afhankelijk van de hulpvraag) zal de begeleiding in mijn praktijk, bij u thuis of op school plaatsvinden.

Joëlle
werkt in de volgende regio's

Regio Alkmaar
Regio Zaanstreek Waterland
Regio Westfriesland

Joëlle
biedt de volgende diensten

Begeleiding bij problematisch gedrag
Begeleiding bij autisme
Begeleiding op of in relatie tot school
Behandeling bij angst (WO/WO+)
Individuele jongere begeleiding
Intelligentieonderzoek
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Intensief ambulante gezinsbegeleiding (IAG)
Training voor de jeugdige
Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.
Profile picture for user joëllenoya
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Werkt op
dinsdag
woensdag
donderdag
Registraties
SKJ

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.