Terug naar het overzicht

Rene
van Halderen

Sterk in gezinsbegeleiding 

Natuurlijk wil je als gezin een eenheid vormen, gelukkig zijn en in een stabiele thuissituatie thuiskomen. Maar soms lopen dingen anders dan je als ouders voorzien had. Bijvoorbeeld door een scheiding of een traumatische gebeurtenis in het leven van je kind(eren). Soms is er geen duidelijke oorzaak en vertoont je kind moeilijk verstaanbaar gedrag, wat voor problemen thuis, werk of op school kan zorgen. 

Elk gezin is anders en ieder persoon in het gezin heeft zijn eigen kwaliteiten. Door te focussen op wederzijds begrip, begeleid ik gezinnen om toe te werken naar een thuissituatie waarin er naar elkaar geluisterd wordt. Een fijne situatie waarin iedereen zich gehoord voelt en waar iedereen zichzelf kan en mág zijn. Het doel van gezinsbegeleiding is om de problemen die er spelen te herstellen en de zelfredzaamheid van het gezin te vergroten. Op deze manier kunnen toekomstige problemen zelf opgelost worden en kun je als gezin weer functioneren op eigen kracht.

 

www.leefsterk.com

Sterk in hulp bij relatieproblemen

Elke relatie kent z’n problemen. Soms komen jullie daar samen niet uit en lijkt een oplossing ver weg. Ik kan jullie helpen om weer licht aan het einde van de tunnel te zien. We werken gezamenlijk naar een betere situatie toe: door jullie relatie weer nieuw leven in te blazen, of te beslissen dat jullie los van elkaar verder gaan.

Kleine irritaties kunnen, in de loop van de tijd, escaleren tot grote conflicten. Het kan ook dat jullie leven in één klap op z’n kop is gezet door een onverwachte gebeurtenis. Hebben jullie hulp nodig om de relatie weer op de rit te krijgen? Dan ga ik samen met jullie aan het werk. 

Hebben jullie al besloten om te scheiden? Ook dan help ik jullie om alle praktische en emotionele zaken goed te regelen. Een echtscheiding is heftig, zeker als er kinderen in het spel zijn. Belangrijk is om te voorkomen dat er ruzies ontstaan, of zelfs een vechtscheiding waarbij jij en je (ex)partner veel ruzieën of elkaar juist niet meer willen spreken. Een situatie die niemand graag wil.

 

Hebben jullie relatieproblemen of gaan jullie scheiden? En willen jullie hier een weg in vinden met oog voor elkaar en zonder ruzie? Neem dan contact op. Ik ben gecertificeerd om te werken met de SCHIP-aanpak. Dit staat voor Samenkomen, Conflict- en verliesverheldering, Helpend horen, Integratie en Partners. Met deze aanpak is er veel aandacht voor jullie (voorbije) relatie en oprechte verbinding met elkaar, of je nu samen blijft of los van elkaar verder gaat. Het doel is dat jullie prettig contact krijgen, met wederzijds begrip en vertrouwen in de ander. Zo kunnen heldere afspraken gemaakt worden en ontstaat een veilige, fijne situatie voor jullie én eventuele kinderen.

 

Sterk met autisme

Wil jij dat de mensen in je omgeving je beter begrijpen? Of wil je dat het beter gaat op school of op het werk? Als je wordt gediagnosticeerd met ASS (Autisme Spectrum Stoornis), ontstaat er een grote behoefte om te weten wat deze diagnose inhoudt. Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van autisme en hoe kan ik omgaan met autisme? Samen met jou maak ik een persoonlijk plan en kijken we welke doelen jij wilt bereiken. Op een manier die bij jou past gaan we aan de slag om te zorgen dat jij groeit naar zelfstandigheid. Daarnaast betrek ik jouw familie bij het plan, zodat ook zij bewust worden wat autisme eigenlijk is en hoe je ermee omgaat. Dit doe ik door middel van psycho-educatie, het geven van handvatten en door het bieden van begeleiding bij alle voorkomende dagelijkse bezigheden. Zo bied ik niet alleen een luisterend oor, maar ik zorg er ook voor dat de situatie in kaart gebracht wordt. Ik richt mij altijd op de zelfredzaamheid, dat wil zeggen dat je leert functioneren op eigen kracht. Om te voorkomen dat je tegen muren blijft aanlopen of onnodig in een complex hulpcircuit terechtkomt. 


 

Sterk in gedrag en ontwikkeling
 

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Tijdens de ontwikkeling van een kind is het heel normaal dat hij zich afzet tegen zijn ouders. Bij opgroeien hoort het verkennen van grenzen. Maar soms is dit gedrag dusdanig aanwezig dat het storend is voor het kind en zijn omgeving. Je spreekt dan van gedragsproblemen. Gedragsproblemen kunnen zich uiten in driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten en misschien zelfs delinquent gedrag. 

Als je kind voortdurend probleemgedrag vertoont, kun je als ouder het gevoel hebben dat je tekortschiet. Of op een punt komen dat je niet meer weet wat je moet doen. Het is dan van belang dat er gewerkt wordt aan de relatie tussen ouders en hun kind, zodat zowel de ouders als het kind een positief beeld van zichzelf en elkaar krijgen. 

Als gezinsbegeleider kom ik jullie thuis en samen onderzoeken we waar jullie als gezin tegenaan lopen. Wat is de vraag achter het gedrag van het kind? Welke patronen zijn er en hoe kunnen we die doorbreken? Welke factoren in de omgeving van het kind (thuis, school, klasgenoten of vrienden) spelen een rol? Samen werken we naar een thuissituatie waar je als ouder weet hoe je je kind kunt ondersteunen en het kind weet om te gaan met de obstakels van het dagelijkse leven.

 

Rene
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Amsterdam/DUO
Aalsmeer
Amstelveen
Regio Diemen
Regio Uithoorn
Regio Over-amstel

Rene
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Systeembegeleiding
Begeleiding bij verstoorde hechting
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Problematische (relatie)patronen in het gezin
Begeleiding bij complexe scheidingen
Gezinsbegeleiding vanwege onveiligheid in het gezin
Crisisbegeleiding
Begeleid bezoek
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user renevanhalderen
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Registraties
SKJ
Andere talen
Engels

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.