Terug naar het overzicht

Hindrijettha
Zomer

Mijn naam is Hindrijettha (maar in de praktijk word ik meestal Hindrijet of Hin genoemd) en ik ben 61 jaar oud.

Doelgroepen
De doelgroepen waarmee ik samenwerk zijn jongeren (met internaliserende of externaliserende problematiek, uitwonend of thuiswonend); gezinnen die te maken hebben met (de gevolgen van) een complexe scheiding; gezinnen die gebaat zijn met opvoedondersteuning of begeleide omgang van kinderen bij ouders 

Ervaringsdeskundige
In mijn eigen moeizame proces naar volwassenheid heb ik zelf de negatieve gevolgen van een scheiding van mijn ouders en schooluitval aan den lijve ondervonden. Dit heeft mij ook tot een ervaringsdeskundige gemaakt en is de motivatie geweest om mij later in mijn leven te specialiseren in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen.

Jongeren 
Meedoen in onze (gecompliceerde) maatschappij vraagt om het hebben van vele vaardigheden. Voldoe je hier niet, of maar te dele aan of ben je ergens in je ontwikkeling gestrand dan dreigt een je misschien “buiten de boot” te vallen en in een neerwaartse spiraal terecht te komen.
Persoonlijke omstandigheden, labeltjes als ‘licht verstandelijk beperkt’, ‘ASS’ enzovoort of negatieve ervaringen in het leven kunnen bijvoorbeeld tot gevolg hebben gehad dat een je moeite hebt je staande te houden of je op een gezonde wijze te ontwikkelen en je een plekje in de maatschappij te veroveren. Ik zie het als mijn werk om je te laten ervaren dat, welke label of problematiek je ook hebt,  dit geen reden is om bij de pakken neer te zitten, ik zou zelfs bijna zeggen: integendeel.
Graag wil ik je ondersteunen om alles (weer) op de rails te krijgen en om de neerwaartse spiraal om te buigen in een opwaartse richting.

Als professioneel begeleider geef ik je mijn vertrouwen; respecteer ik afstand en nabijheid en mag je fouten maken. Ik steun, stuur en stimuleer om je eigen krachten en talenten te leren ontdekken en je zelfredzaamheid te vergroten.
Bijvoorbeeld om je zelf-reflectief vermogen (hoe kijk je naar jezelf?) te vergroten zodat je beter bewust kan worden van je eigen gedachtes, gevoelen en je gedrag. Je zelfvertrouwen en motivatie vergroten waardoor je meer in balans kan komen met jezelf. Je laten zien dat, door in alle vrijheid kritische keuzes te maken, je de toekomst zelf in handen kan hebben.
We stellen doelen op, maken afspraken en evalueren de voortgang aan de hand van het plan van aanpak.

Maar er kan ook zeker gelachen worden tijdens de coaching momenten: af en toe zal ik humor inzetten om je een spiegel voor te houden of om het ijs te breken. Ik zal je soms uitdagen, met natuurlijk wel het volledige welzijn van jou voorop, om samen met jou, naast het serieuze werk tijdens de coaching ook luchtige momenten te hebben. 

Naar gelang de situatie, jij als persoon zelf, of omdat het onderwerp in het plan hierom vraagt, zet ik verschillende methodieken in waarmee je actief aan de slag gaat en betrokken bent en blijft bij je eigen ontwikkeling.

Gezinsbegeleiding
Als je een gezin in je eentje runt; of als je een gezin hebt die in een situatie van een complexe scheiding zit of heeft gezeten vraagt dat veel van jou als ouder(s). Alle ballen in de lucht houden is niet altijd even gemakkelijk. Door het bieden van (opvoed)ondersteuning kunnen we samen op zoek gaan naar de knelpunten zodat er weer balans en rust in het gezin kan komen. 


Jij of jullie in het gezin hebben ieder een andere ondersteuningsbehoefte. Die gaan we samen ontdekken en formuleren. De (praktische) doelen zullen we beschrijven in een persoonlijk plan van aanpak. Deze doelen kunnen op één of op allerlei verschillende (levens)gebieden liggen.
We zullen de voortgang van de doelen regelmatig samen bespreken, bijstellen, aanvullen en natuurlijk ook afvinken.

Tevens verzorg ik ook de begeleide omgang aan ouders met kinderen die een OTS hebben gekregen. 
In de praktijk is dat vaak een combinatie van begeleide omgang en opvoedondersteuning. 

Mijn uitgangspunt in het werken met jou/jullie is altijd op basis van samenwerking waarbij ik verschillende tools en methodieken kan aanreiken die het beste bij jou/jullie passen.
Ik vind het belangrijk dat de doelen, en het plan van aanpak, ook echt van jou/jullie zelf is. Daarom krijg jij/jullie ook toegang tot een eigen digitaal dossier waarin wij de rapportages, de doelen en het plan van aanpak kunnen schrijven.  


Mijn speerpunten: samenwerken, betrokkenheid en vertrouwen
Ik ben een groot voorstander van samenwerken. Met jou als jongere, of met het gezin, maar ook je omgeving kan een fijne ondersteuning bieden, bijvoorbeeld school; familieleden; vrienden; buren of andere hulverlening als dit nodig is. 
Betrokkenheid; veiligheid bieden; creatief en inventief zijn; vertrouwen bieden maar ook vertrouwen vragen; niet oordelend of veroordelend zijn. Soms samen 'out of the box' denken om bijvoorbeeld een situatie met andere ogen te kunnen zien, zijn de speerpunten in mijn werk. 

Ervaring:
Ik heb mijn kennis, deskundigheid en ervaringen opgedaan als pedagogisch medewerker binnen een Rijks Justitiële Jeugdinrichting; coach voor kamer-training voor jongeren; pedagogisch medewerker crisisopvang voor jongeren; forensische pleegzorg-ouder; begeleidster binnen de jeugdpsychiatrie; trainer binnen een leertraject voor jeugdige delinquenten en als docent in het (speciaal) onderwijs; gezinswerker in een vrouwenopvang.
Voor diverse gemeentes had/heb ik opdrachten voor gezinsbegeleiding; opvoedondersteuning en in het kader van een OTS het bieden van begeleiding bij de omgang van ouders met hun kinderen.
Mijn deskundigheid hou ik op peil en blijf ik ontwikkelen door het volgen van cursussen, workshops en het behalen van certificaten.

Momenteel ben ik bezig met een cursus ‘provocatief coachen’, een begeleiding-techniek die mij goed ligt, zo blijf ook ik mijzelf ontwikkelen.

Hindrijettha
werkt in de volgende regio's

Regio Zaanstreek Waterland
Regio Alkmaar
Regio Westfriesland
Haarlemmermeer
Regio Kop van Noord-Holland

Hindrijettha
biedt de volgende diensten

Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Begeleiding bij interculturele problematiek
Begeleiding bij complexe scheidingen
Crisisbegeleiding
Begeleid bezoek
Individuele jongere begeleiding
Begeleiding op of in relatie tot school
Training voor de jeugdige
Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.
Profile picture for user hindrijetthazomer
Beschikbaarheid
Beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag
Registraties
SKJ

Kies deze zorgprofessional Je kan 2 professionals selecteren om een matchingsgesprek mee te voeren.