Terug naar het overzicht

Judith
de Haan

In 2010 heb ik mijn praktijk Anders Leren opgestart voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Vanaf de start in 2018 ben ik aangesloten bij Jij&Co (hiervoor Koel&Co) als jeugdhulpverlener. Ik ben getrouwd en moeder van drie kinderen, inmiddels allemaal volwassen. Geïnspireerd door één van mijn kinderen heb ik vanaf 2010 een carrièreswitch gemaakt en wilde ik echt iets betekenen voor kinderen die het lastig hebben op school, 'niet uit de verf komen' en 'ongewenst' gedrag laten zien. Later is daar ook opvoedondersteuning van ouders bijgekomen. Als ervaringsdeskundige ouder weet ik hoe het is om ouder te zijn van een 'probleem kind' of 'lastig kind' en beoordeelt te worden door de omgeving. En ook om een aanpak te vinden die werkt. Het is dan fijn als er iemand naast je staat en met je meekijkt en onderzoekt wat wel werkt, zonder oordeel. Meer informatie en achtergrond over mij is te vinden op mijn website Anders Leren (anderslerenleren.nl).

Opvoedondersteuning

Wil je als ouder je kind graag helpen maar het lukt niet of accepteert je kind jouw hulp als ouder niet?
Zit je als ouders met je handen in het haar omdat je opvoedaanpak niet werkt bij je kind (en wel bij je andere kinderen)?

Dan is het tijd voor verandering.

Je kind heeft waarschijnlijk een ander manier van denken, leren en communiceren.
Anders Leren heeft een andere kijk op opvoed- en communicatieproblemen bij kinderen met ADHD en autisme en is gespecialiseerd in leerproblemen van deze kinderen met een voorkeur voor een visuele leerstijl (beelddenken).

Anders Leren biedt psycho-educatie (o.a. met Brain Blocks) waardoor je als ouders een duidelijk beeld krijgt wat ADHD of autisme voor je kind betekent.
Anders Leren biedt inzicht in de manier van denken en leren van je kind (visuele leerstijl/beeldenken) en hoe dit zorgt voor problemen in de communicatie met je kind, waardoor je elkaar niet begrijpt of boodschappen niet aankomen bij je kind.
Anders Leren biedt je als ouder een manier van (geweldloos) communiceren met je kind waardoor jullie minder strijd hebben en de sfeer thuis verbeterd.
Anders Leren geeft praktische en direct toepasbare opvoedadviezen waardoor je als ouder weer grip krijgt op dagelijkse situaties die veel boosheid en frustratie opleveren en veel strijd en energie kosten.

Leer- en werkhoudingsproblemen op school

Gaat het je aan het hart dat je kind het plezier in school verliest?
Worstelt je kind enorm met lezen of rekenen?
Heeft je kind moeite om zijn aandacht bij taken te houden?
Heeft je kind problemen met plannen en organiseren van zijn huiswerk? 
Levert school alleen maar strijd en frustratie op? 
Zie je het zelfvertrouwen van je kind afnemen? 
Wil je kind helemaal niet meer naar school?
Heb je het gevoel dat er veel meer in je kind zit, maar dat het er niet uitkomt?

Op school wordt er vaak één manier van leren aangeboden voor alle kinderen.
Elk kind is echter uniek en heeft zijn eigen voorkeursmanier van leren.
Veel kinderen met een andere leerstijl vallen hierdoor tussen wal en schip.
Jouw kind ook? Meestal is er ook sprake van een diagnose als dyslexie, dyscalculie, AD(H)D of autisme.

Soms heeft je kind een diagnose en soms is er eerst nog onderzoek nodig.
Dit kan ook binnen Jij&Co worden gedaan door professionele collega's.
Een diagnose is NIET nodig om hulp te bieden.
Het gaat om je unieke kind en waar jouw kind of jij als ouder mee worstelt of tegenaan loopt.
Anders Leren kijkt met je mee en onderzoekt samen met jou wat je kind of jij als ouder nodig hebt aan hulp om daarna weer zelf verder te kunnen.

Davis® methode

Met behulp van de Davis methode leert je kind hoe het waarneemt, denkt en leert.
Door de succeservaringen die je kind opdoet tijdens een Davis® Counseling krijgt je kind weer zelfvertrouwen en controle over zijn eigen leven en leren.

Er zijn aparte programma's voor:

ADHD
Autisme
dyslexie (particulier traject)
dyscalculie (particulier traject)

Samenwerking

Vaak worstelt je kind zowel op school als thuis.
Anders Leren werkt ook samen met de school van je kind als dat gewenst is en neemt deel aan MDO-overleggen.
Soms is ondersteuning van je kind op school onderdeel van de begeleiding.

Judith
werkt in de volgende regio's

Regio Alkmaar

Judith
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Begeleiding bij autisme
Begeleiding bij problematisch gedrag
Individuele ontwikkeling voor de jeugdige zelf
Individuele jongere begeleiding
Begeleiding op of in relatie tot school

Over de diensten van
Judith

Opvoedondersteuning bij ADHD en autisme

Anders Leren biedt psycho-educatie (o.a. met Brain Blocks) waardoor je als ouders een duidelijk beeld krijgt wat ADHD of autisme voor je kind betekent.
Anders Leren biedt inzicht in de manier van denken en leren van je kind (visuele leerstijl/beeldenken) en hoe dit zorgt voor problemen in de communicatie met je kind,
waardoor je elkaar niet begrijpt of boodschappen niet aankomen bij je kind.
Anders Leren biedt je als ouder een manier van (geweldloos) communiceren met je kind waardoor jullie minder strijd hebben en de sfeer thuis verbeterd.
Anders Leren begeleidt je kind individueel met behulp van de Davis® methode, waarmee ouders ook grip krijgen op verschillende situaties.
Anders Leren geeft praktische en direct toepasbare opvoedingsadviezen waardoor je als ouder weer grip krijgt op dagelijkse situaties die veel strijd en frustratie opleveren en veel energie kosten.

Individuele begeleiding bij ADHD en autisme

Kinderen met ADHD en autisme ontwikkelen zich vaak anders of langzamer waardoor ze bepaalde levenslessen/concepten missen of niet helemaal goed hebben opgepikt. Deze concepten zijn heel belangrijk om goed te kunnen meedoen op school en in de maatschappij. Het gaat o.a. om begrippen als verandering, oorzaak/gevolg, volgorde, tijd, orde en wanorde. Met behulp van de Davismethode worden deze concepten worden tijdens het programma opnieuw doorlopen en eigen gemaakt. 

Davis® AD(H)D programma

Davis® Counseling is een individuele manier van begeleiden waar je kind leert hoe het waarneemt, denkt en leert. Bij dit programma krijgt je kind gereedschappen om te ontspannen, zijn energieniveau te reguleren en te oriënteren/focussen. Je kind leert hoe het zijn aandacht (blijvend) kan richten op een (verwachte) taak, hoe het orde en verandering kan creëren, hoe het redenen/oorzaken voor zijn problemen kan elimineren. Je kind leert vaardigheden om bepaald gedrag te veranderen, door inzicht oorzaak-gevolg situaties en zijn aandeel daarin en mogelijkheid om verandering te veroorzaken.

Davis® Autisme Benadering

De Davis® Autisme Benadering is een individuele manier van begeleiden geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar op het autisme spectrum. Je kind krijgt ontspannings- en focusoefeningen voor een rustigere prikkelverwerking en een sterker ik-gevoel. Daarna wordt stap voor stap in klei gewerkt aan zo’n 30 concepten – levenslessen – die andere kinderen meer natuurlijk oppakken in ontwikkelingsfasen. Elk concept wordt met je kind onderzocht en ervaren in de leefomgeving, waardoor de wereld overzichtelijker en begrijpelijk wordt en je kind meer kan deelnemen in het dagelijks leven/in de maatschappij.

Davis® Stepping Stones Programma

Het Davis Stepping Stones programma voor autisme is een individuele manier van begeleiden geschikt voor kinderen onder de 8 jaar en personen op het autisme spectrum met weinig of geen taalvaardigheden. Jij als ouder werkt mee als helper. De eerste stap van het programma zorgt voor een sterker ik-gevoel. Waarnemingen worden beter verwerkt en je kind kan de dingen die het geleerd heeft beter toepassen. Tegelijkertijd leer je hoe je kind zijn omgeving ervaart en hoe je het kunt ondersteunen. Tijdens het tweede deel van het programma worden begrippen als verandering en oorzaak-gevolg onderzocht en eigen gemaakt. Het programma zorgt ervoor dat je kind stappen zet in zijn ontwikkeling.

Individuele begeleiding van dyslexie en dyscalculie

Met behulp van de Davis methode leert je kind hoe het waarneemt, denkt en leert.
Door de succeservaringen die je kind opdoet tijdens een Davis® Counseling krijgt je kind weer zelfvertrouwen en controle over zijn eigen leven en leren.

Dyslexieprogramma (niet vergoed traject)

Davis® Counseling is een individuele manier van begeleiden waarbij je kind leert hoe het waarneemt, denkt en leert, wat het leren en lezen belemmert en waarom het in verwarring raakt. Je kind leert in een betrekkelijk korte periode (30 uur) de oorzaken van de leer- en leesproblemen weghalen, die te maken hebben met een sterke voorkeur voor een visuele leerstijl.

Davis Dyscalculie programma (niet vergoed traject)

Davis® Counseling is een individuele manier van begeleiden waarbij je kind leert hoe het waarneemt, denkt en leert, wat het leren belemmert en waarom het in verwarring. Je kind leert in een betrekkelijk korte periode (40 uur) de oorzaken van de leer- en rekenproblemen weghalen, die te maken hebben met een sterke voorkeur voor een visuele leerstijl.

Ondersteuning op school

Anders Leren kan begeleiding bieden op school voor sociaal-emotionele problematiek, werkhoudings- en/of leerproblematiek (bijv. gerelateerd aan ADHD of autisme).
Anders Leren biedt leerkrachten expertise bieden ten aanzien van leerproblematiek gerelateerd aan een visuele voorkeursleerstijl (beelddenken).

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.
Profile picture for user judithdehaan
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
Registraties
SKJ
Andere talen
Engels

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.