Terug naar het overzicht

Annemieke
Brouwer

Door mijn lange ervaring (meer dan 23 jaar) ben ik vele vraagstukken tegen gekomen, zowel van kinderen, hun ouders en van volwassenen zonder kinderen.
Te denken valt aan (faal)angst, druk gedrag, traumatische gebeurtenissen (ongelukken, ziekte, overlijden), verlies, leerproblemen, schoolkeus, problemen in het gezin, relatieproblemen, scheiding, druk gedrag, controleverlies, vermoeidheid, stress, depressiviteit, vragen als wie ben ik en wat wil ik.
Op veel vragen weet ik een antwoord te geven dat bij het kind, het gezin, de volwassene en de situatie past.

Annemieke
werkt in de volgende regio's

Regio Alkmaar
Regio Kop van Noord-Holland

Annemieke
biedt de volgende diensten

Gezin en opvoeding
Ambulante gezinsbegeleiding/ Opvoedondersteuning
Systeembegeleiding
Begeleiding bij trauma gerelateerde klachten
Training voor ouders / verzorgers
Problematische (relatie)patronen in het gezin
Therapie
Systeemtherapie
Begeleiding bij complexe scheidingen
Begeleid bezoek
Individuele ontwikkeling voor de jeugdige zelf
Behandeling bij somberheid en depressie (WO/WO+)
Behandeling bij angst (WO/WO+)
Trauma behandeling (WO/WO+)
Vaktherapie (speltherapie, beeldende therapie, paardencoaching, etc.)
Individuele jongere begeleiding
Begeleiding op of in relatie tot school
Training voor de jeugdige
Diagnostiek en onderzoek
Intelligentieonderzoek
Psychologisch onderzoek
Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.
Profile picture for user annemiekebrouwer
Beschikbaarheid
Niet beschikbaar
Werkt op
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
Registraties
SKJ
Andere talen
Engels, Frans, Duits

Deze professionals kan niet worden geselecteerd omdat deze niet beschikbaar is.